วิธีการเล่นกิจกรรมศึกคอบร้า

Advertisement

สาวกฟีฟายห้ามพลาด สำหรับใครสายฟรี อยากได้ของฟรี แต่ไม่รู้วิธีการเล่นกิจกรรม วันนี้เราขอแนะนำวิธีการเล่นกิจกรรม ศึกคอบร้า หนทางสู่การครอบครองไอเทมของ ราชาอสรพิษ หนทางสู่การครอบครองไอเทมของ ราชาอสรพิษ

วิธีการเล่นกิจกรรมศึกคอบร้า
🔖 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม “ลูกเต๋าคอบร้า” จาก แผนที่ในเกม
🔖 ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ปุ่ม “คอบร้า โก” ในเมนู กิจกรรม “ศึกคอมร้า”
🔖 ขั้นตอนที่ 3 ใช้ “ลูกเต๋าคอบร้า” เพื่อให้ชิโร่ เดินบนกระดานสะสม “คอบร้าคอยน์”
🔖 ขั้นตอนที่ 4 เก็บสะสมเหรียญ “คอบร้าคอยน์” เพื่อนำมาแลกรางวัลที่ “คลังสมบัติคอบร้า” เพียงเท่านี้คุณจะได้รับเหล่าไอเทม ของ ราชาอสรพิษ มาครอบครอง 🐍
⏳ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00 น.ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 03.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement