Garena Free Fire แฟชั่นน้องเป็ดคู่หู DJ BEANIE

Advertisement

Garena Free Fire ชวนเพื่อนๆ มาเป็นเจ้าของคู่ใจกับ พลพรรค น้อนเป็ด DJ BEANNIE เป็ดก๊าบ ก๊าบ คาบ Booyah! มาแล้วก๊าบ นอกจากจะมาพร้อมความน่ารักแล้วยังพร้อมพาเหล่าผู้เล่นคว้า BOOYAH! อีกด้วย เปิดตัวให้เป็นเจ้าขอน้อนเป็ดหลากหลายสไตล์ 3 แบบด้วยกัน ในราคาเพียง 199 เพชรเท่านั้น รับน้อน ๆ ไปเป็นคู่หูตัวโปรดกันเถอะ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

Advertisement