Free Fire ฉลองเกมยอดดาวน์โหลดมากที่สุด แจกไอเทมฟรี

Advertisement

Free Fire อัพเดทกิจกรรมใหม่ ฉลองเกมมือถือยอดนิยมที่ยอดดาวน์โหลดมากที่สุดในโลกประจำปี 2020 พร้อมแจกของไอเทมภายในเกมฟรีๆ ให้กับผู้เล่น เพียงแค่ล็อคอิน และแท็กเพื่อนๆ ภายในเกม พร้อมแจก UID ทั้งคู่ ก็รับของรางวัลพิเศษไปใช้งานกันได้เลย

รายละเอียดกิจกรรม
ล็อกอินเข้าเกม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. เพื่อรับ กล่องดวงใจ แอ่แฮร่! x 1
แท็กเพื่อนเพื่อพร้อม UID ทั้งคู่ รับรางวัลพิเศษ ตั๋วไดมอนต์รอยัล x 3 จำนวน 20 รางวัล

*ระยะเวลาร่วมรับรางวัลพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 00.01 น.ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 30 มกราคม 2564

Advertisement