กิจกรรมใหม่ Free Fire Costume Design Contest 2021 ออกแบบแฟชั่นในฝันของคุณ

Advertisement

กิจกรรมใหม่ Free Fire Costume Design Contest 2021 ร่วมสนุกออกแบบดีไซน์แฟชั่นในจินตนาการ กับการประกวดออกแบบแฟชั่นสุดยิ่งใหญ๋ ที่มีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 เพชร ประกาศเปิดรับผลงาน ระยะเวลากิจกรรม เริ่มต้นวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สิ้นสุดวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 23.59 น. ร่วมส่งผลงานกันได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับรางวัลของคุณ

ประกาศผลผู้ชนะ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 10.00 น. – 19.00 น. ทางเพจ Garena Free Fire TH ส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในเกม ภายใน 14 วันทำการ ตั้งแต่ประกาศผล [หากรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถรับรางวัลอื่นได้อีก

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.เลือกเพศตัวละคร ชายหรือหญิง ที่คุณอยากดีไซน์ชุดให้ *ตัวอย่าง*
2.วาดออกแบบแฟชั่นทั้งด้านหน้า และ หลัง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB โดยเซฟเป็นสกุลไฟล์ .jpg
3.สร้างสรรค์ผลงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยเราไม่มีกำหนดธีม สี หรือสไตล์ แค่คุณมี Free Fire ในใจ ก็ส่งผลงานมาได้เลย!!
4.ใส่ชื่อผลงาน เลข UID ของคุณ และคำอธิบาย ลงบนแบบที่เราได้กำหนดให้เท่านั้น [Template] และเซฟชื่อไฟล์ผลงานเป็นเลข UID เช่น 10010003.jpg
5.ส่งผลงาน พร้อมชื่อและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการติดต่อมาทาง *google form* พร้อมอธิบายรายละเอียด เพื่อบ่งบอกถึงคอนเซปท์ในการออกแบบแฟชั่นชุดนี้ขึ้นมา
6.ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน (มีความผิดตามกฏหมาย)
7.ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
– ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
– มีลักษณะไม่เหมาะสม เข้าข่ายโป๊เปลือย ลามกอนาจาร หรือลบหลู่สถาบันต่างๆ
– มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
– ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
– มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสมขัดต่อกฏหมาย
8.ผู้ร่วมการประกวดรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิในผลงานดังกล่าวที่ใช้ในการประกวด และผลงานดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ทั้งนี้หากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
อันเนื่องมาจากการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่ผู้ร่วมการประกวดนำมาใช้ ผู้ร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
9.คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมการประกวดที่ปฏิบัติตามกฏ และกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
10.โดยรางวัลความนิยม หรือ Popular Vote และผู้เข้ารอบสิบคนจะต้องถูกเลือกผ่านการโหวตทางเพจ Garena Free Fire เท่านั้น
11.โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนปรับใช้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะในโอกาสต่อไป แต่เพียงผู้เดียว
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
13.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
14.หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
15.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
17.ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอื่นอีก
18.การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

Advertisement