Garena Free Fire แจกฟรีสกิน กับกิจกรรม 8 วัน มันส์ GUNS

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมใหม่ สำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมร่วมเล่นกิจกรรมกันได้กับ 8 วัน มันส์ GUNS ชวนเพื่อนๆ มาร่วมทำภารกิจรายวัน เพื่อรับกล่องกสกินปืนประจำวัน ได้สูงสุดวันละ 10 กล่อง!! งานนี้ใครอยากได้สกินไหน สกินแฟชั่น สกินปืน แจกหมด อยากได้สกินฟรีต้องมาร่วมเล่นกันแล้ว ของฟรีแบบนี้ห้ามพลาดกันนะ คุ้มๆๆ เลยละ มีเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นกันได้ ระยะวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น

รายละเอียดการรับกล่องสกินประจำวัน

 • ลงเล่นครบ 30 นาที :รับกล่องสกินปืนประจำวัน x 1
 • ลงเล่นครบ 60 นาที : รับกล่องสกินปืนประจำวัน x 2
 • ลงเล่นครบ 120 นาที : รับกล่องสกินปืนประจำวัน x 3
 • ลงเล่นครบ 180 นาที : รับกล่องสกินปืนประจำวัน x 4

ของรางวัลในแต่ละวัน

 • วันที่ 27 มกราคม 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Tropical Parrot
 • วันที่ 28 มกราคม 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Vector- Taunting Smile
 • วันที่ 29 มกราคม 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Victory Wings
 • วันที่ 30 มกราคม 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Party Animal
 • วันที่ 31 มกราคม 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน AK47 Flaming Dragon
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Spirited Overseers
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน Pink Heaven
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ของรางวัลคือ กล่องสกินปืน MP-40 New Year

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวั ลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

Advertisement