Garena Free Fire จัดกิจกรรมสายฟรี เพื่อนกันวันไหล แจกฟรีไอเทม

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมสายฟรี เพื่อนกันวันไหล ชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกมฟีฟาย และร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน แจกไอเทมฟรีๆ ให้ไปใช้งาน ใครชวนเพื่อนก็ได้รับของรางวัลเช่นกัน ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 03.59 น.

กลับมาได้ไหม ให้ของฟรี!! ชวนเพื่อนครบ รับทันที
💧 ชวน 1 คน: Wet Box x1 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x5
💧 ชวน 3 คน: Wet Box x3 + ตั๋วสกินปืน x5
💧 ชวน 5 คน: Wet Box x5 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x10
เพื่อนที่ถูกชวนรับเลย
💧 Wet Box x3 + ตั๋วสกินปืน x5
หยุดยาวนี้ใครไม่ได้ไปไหน มาสนุกกันได้ที่ สงกรานต์ฟีฟาย อย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และรักษา Social Distancing ด้วยนะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

Advertisement