Garena Free Fire 7 วันล็อคอิน เผด็จศึกคอบร้า รับไอเทมฟรี

Advertisement

Garena Free Fire ชวนเพื่อนๆ มาร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆ กับกิจกรรมใหม่ 7 วันล็อกอิน เผด็จศึกคอบร้า 🐍 รอบที่ 1 ล็อกอินให้ครบทุกวัน รับของรางวัลฟรี!! เพียงเพื่อนๆ ล็อคอินเข้าเล่นเกมให้ครบตามจำนวนที่กำหนด 7 วัน รับไปเลยไอเทมฟรีๆ และของรางวัลต่างๆ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. ใครสายฟรี อยากได้ไอเทมฟรีๆ แบบนี้อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับ

รายละเอียดการแจกไอเทมฟรี เมื่อล็อคอินครบ
📌 ล็อกอินครบ 1 วัน รับตั๋วโกลด์ x 1
📌 ล็อกอินครบ 3 วัน ประตูแห่งคมเขี้ยว x 3
📌 ล็อกอินครบ 5 วัน AN94-Cataclysm x 3
📌 ล็อกอินครบ 7 วัน กระบอง Predator’s Strike x 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement