Garena Free Fire เปิดตัวแฟชั่นใหม่ Peking Opera

Advertisement

Garena Free Fire เปิดตัวแฟชั่นใหม่ พร้อมแล้วสำหรับชุดแฟชั่นแห่งตำนานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Peking Opera เหล่านักแสดงจากศิลปะขั้นสูง โดดเด่นด้วยสีสันที่สื่อถึงความหมายอันหลากหลาย แต่พวกเขาไม่ได้มาแสดง เพราะพวกเขามีภารกิจบางอย่างต้องสะสาง เปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแฟชั่น และชุดสวยๆ แบบนี้แล้ว ใครอยากได้เจอกันที่ร้านค้าฟีฟายภายในเกมเลย ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

Advertisement