Garena Free Fire แฟชั่นหน่วยจารชนเสื้อเขียว

Advertisement

Garena Free Fire เปิดตัวแฟชั่นใหม่ พบหน่วยจารชนในตำนาน โดดเด่นด้วยสีเขียว สุดเฟี้ยว กลับมาตามเสียงเรียกร้องอีกครั้ง ระวังปืนหายไม่รู้ตัว ที่พร้อมจะมาทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จ  สำหรับใครที่อยากได้แฟชั่นชุดนี้เจอกันได้ที่ร้านค้าฟีฟาย ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564

Advertisement