โปรโมชั่น เติมครบ 499 เพชร รับสกินมอเตอร์ไซค์ Rapper Throttle ฟรี

Advertisement

Garena Free Fire จัดโปรโมชั่นเด็ด เติมครบรับคุ้ม รับคุ้ม เพียงเติมครบ 499 เพชร (เป็นเงิน 175 บาท) รับสกินมอเตอร์ไซค์ : Rapper Throttle x 1 ฟรี ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 น.- ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น. ใครเป็นสายแง๊น อยากได้สกินมอเตอร์ไซค์สวยๆ ไว้ใช้งานสักอัน ลองจัดกันได้ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพียง 3 วันเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยนะ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

Advertisement