Garena Free Fire กล่องอาวุธปืนร้อนแรงแดงรับปีขาล

Advertisement

Garena Free Fire เอาใจสายปืนคนชอบสะสมปืน กับโปรโมชั่นดีๆ กล่องอาวุธ ร้อนแรงแดงรบปีขาล อากาศที่เย็น ยังต้องแพ้กล่องอาวุธที่ร้อนแรง กับสองปืนโหด ถ้าสีไม่แดง ไม่มีแรงยิง ลั่นไกปืนทั้งที ต้องมีคนล้ม โหดขนาดนี้ ต้องมีครอบครองแล้วป่าว เจอกันได้ที่ร้านค้าฟีฟายภายในเกมเลย ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisement