Garena Free Fire จัดโปรโมชั่น TOP UP ส่งท้าย 4FEST

Advertisement

Garena Free Fire จัดโปรโมชั่น TOP UP ส่งท้าย 4FEST เติมปั๊บรับอีกหนึ่ง กิจกรรรมสุดพิเศษ มอบบัตรสร้างห้องให้แบบเน้น ๆ เติมครบ 9 เพชร (เป็นจำนวนเงิน 4 บาท) รับ 1 ใบ และ เติมครบ 99 เพชร (เป็นจำนวนเงิน 35 บาท) รับอีก 1 ใบ รวมสามารถเก็บได้ 2 ใบ ต่อวัน และเก็บได้ทุกวันด้วยจ้า ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. กิจกรรมมีเพียง 3 วันเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564

Advertisement