Garena Free Fire แฟชั่นนักผจญภัยป่าตะวันตก

Advertisement

Garena Free Fire ชวนเพื่อนๆ ฟีฟาย พบกับแฟชั่นใหม่ล่าสุด นักผจญภัยป่าตะวันตก คนใหม่  เลือกขุมทรัพย์ ฝ่าดงพงกระสุน ผู้เดินทางตามล่าหาขุมทรัพย์ ฝ่าอุปสรรคนานับปการทั่วป่าตะวันตก ที่นั่น… เขาอาจได้เจอบางสิ่งที่เรียกว่า ความรัก มาช่วยเขา ตามล่าหารักแท้กันเถอะ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. เปิดจำหน่ายเพียง 7 วันเท่านั้น ใครอยากได้ไปจัดกันเลยจ้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564
Advertisement