Garena Free Fire แจกฟรี เซ็ตเดธบลิงเกอร์ เพียงร่วมกิจกรรม

Advertisement

Garena Free Fire ชวนเพื่อนๆ สายฟรี มาร่วมกิจกรรมดีๆ กับกิจกรรมห้องทดลองไททัน ผสมตัวอย่าง คว้าชุดแฟชั่น สะสม 🟦 “ตัวอย่างขวดสีฟ้า” และ 🟩 “ตัวอย่างขวดสีเขียว” แลกรับฟรี “เซ็ตเดธบลิงเกอร์” พิเศษ เล่นในวันที่ 27 มีนาคม 2564 รับเพิ่ม 2 เท่า ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 03.59 น. งานนี้ใครสายบฟรีบอกเลยห้ามพลาดนะครับ รีบมาเล่นและร่วมสนุกแลกไอเทมไปใส่กันได้เลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564

Advertisement