Garena Free Fire กิจกรรมใหม่ Free Fire Collection #5

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมใหม่ Free Fire Collection #5 พบกับ ไอเทมสุด Exculsive จาก Free Fire ที่ให้เพื่อนๆ สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาพิเศษ โดยมี 2 แพคให้เลือก คือ แพ็ค Exclusive ราคา 3,000 เพชร และ แพ็คสุดปัง ราคา 1,000 เพชร ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดแพ็คเกจกิจกรรม
🔹 แพ็ค Exclusive ราคา 3,000 เพชร (เป็นเงิน 1,050 บาท)
ไอเทมภายในแพ็ค
– ชุด Angel Godji x 1
– คู่หู ROCKCOON x 1
– กล่องตัวละคร x 2
แถมฟรี‼ บัตร MRT Exclusive x1
🔹 แพ็คสุดปัง ราคา 1,000 เพชร (เป็นเงิน 350 บาท)
ไอเทมภายในแพ็ค
– หมวก เรซเซอร์เฮลเมท x 1
– กล่องตัวละคร x 1
– กล่องคู่หู ROCKCOON x 1
แถมฟรี‼ บัตร MRT Regular x 1
*ในส่วนของบัตร บัตร MRT Exclusiveและ บัตร MRT Regular จะถูกส่งให้ในภายหลัง สามารถติดตาม สถานะสินค้าได้ในกิจกรรม Free Fire Collection

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเองและส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ 21 ธันวาคม 2563

Advertisement