Garena Free Fire ล็อคอินเข้าเกมแจกฟรีไอเทม

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมใหมา่กับกิจกรรม ประกาศศักดา “ราชาอสรพิษ” ล็อกอินรับเลย แจกไอเทมฟรีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และสำหรับผู้ที่พลาดการลงทะเบยียน ก็สามารถรับไอเทมได้เหมือนกัน ไม่ต้องเสียใจ แจกฟรีทั้งหมดเพียง กดรับเท่านั้น ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

เหล่าผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
– ตั๋วไดมอนด์รอยัล x 3 (มูลค่า 180 เพชร เป็นเงิน 63 บาท)
– ตั๋วสกินปืน x 2 (มูลค่า 120 เพชร เป็นเงิน 42 บาท)
สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า
– ตั๋วไดมอนด์รอยัล x 2 (มูลค่า 120 เพชร เป็นเงิน 42 บาท)
– ตั๋วสกินปืน x 1 (มูลค่า 60 เพชร เป็นเงิน 21 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement