Garena Free Fire โปรเติมครบจบแน่ รับตัวละครใหม่เซน พร้อมรถคู่ใจ

Advertisement

Garena Free Fire จัดโปรโมชั่นเด็ดเอาใจสาวก สำหรับสายเปย์ คนชอบเติมโดยเฉพาะ เติมครบจบแน่ พบตัวละครใหม่ ‘เซน’ รับ 2 ต่อ ต่อที่ 1 เติมครบ 99 เพชร 💎 (เป็นเงิน 35 บาท) รับเลยตัวละครใหม่ เซน Xayne ทักษะตัวละคร: เอ็กซ์ตรีม เอนเคาท์เตอร์ ได้รับ 80 HP พิเศษชั่วคราวเมื่อเปิดใช้งาน และเพิ่มความเสียหายต่อไอซ์วอล์ และโล่ {40/50/61/73/86/100}% เป็นเวลา 10 วินาที คูลดาวน์ {150/140/130/120/110/100}s. ต่อที่ 2 เติมครบ 299 เพชร 💎(เป็นเงิน 105 บาท) รับฟรีทันที Motor Bike – K.O. Night ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. โปรดีๆ แบบนี้เพียง 3 วันเท่านั้น อยากได้ต้องรีบจัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของ รางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออก รางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 24 เมษายน 2564

Advertisement