GARNIER MEN x Free Fire รับฟรี สกินเร้ดครัช เพียงซื้อ “การ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์”

Advertisement

[GARNIER MEN x Free Fire] เทพทั้งสกินเกม เทพทั้งสกินคน!! ได้รับสิทธิ์รับสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “เร้ด ครัช” เพียงซื้อ “การ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์” ที่มีฉลาก Free Fire วินในเกมแล้ว อย่าลืมวินในชีวิตจริงด้วยนะครับ ล้างหน้าด้วยการ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์ จะได้พร้อมซัดสิว ตีแตกแบบติดสปีด ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ใน 10 วินาที รายละเอียดและสามารถร่วมกิจกรรมดีๆ ได้ที่ : https://garniermen.freefire.in.th/
ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

วิธีการร่วมกิจกรรม Garnier Men x  Free Fire

ทำการล็อคอินด้วยบัญชี Google , Facebook และ VK และกดยอมรับเงื่อนไข

นำรหัสจาก Garnier Men Acno Fight มากรอก เพื่อแลกไอเทมโค๊ด รับของรางวัลแบบสุ่มต่างๆ จากนั้นกดยืนยัน ใครดวงดีก็ได้ไปของดีๆไป

ระยะเวลาการเข้าร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมรายการ
 1. ผู้ร่วมรายการสามารถรับรหัสตัวเลขจากการซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า การ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์ ที่มีฉลากลาย Free Fire โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า การ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์ ขนาด 50 มล. หรือขนาด 100 มล. จะได้รับรหัสตัวเลข 1 รหัส
  2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า การ์นิเย่ เมน แอคโนไฟท์ขนาด 150 มล. จะได้รับเลขรหัส 2 รหัส
 2. ส่งรหัสตัวเลขหลังฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ (จำนวน 10 หลัก) เพื่อรับไอเทม Garnier Men x Free Fire Box จำนวน 1 ชิ้น โดยผู้ร่วมรายการมีสิทธิได้รับของรางวัลภายในกล่อง ดังนี้
  1. ชุดแต่งกายถาวร “เร้ด ครัช” สำหรับตัวละครผู้ชาย มูลค่า ชุดละ 1000 บาท หรือ
  2. Loot box มูลค่า 133 บาท
  3. Parachute มูลค่า 66 บาท
  4. แผนที่เสบียง มูลค่า 6 บาท
  5. ตราล่าสังหาร มูลค่า 6 บาท
  6. กองไฟ 3 วัน มูลค่า 6 บาท
  7. 300 Gold มูลค่า 2 บาท
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมรายการที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Free Fire ที่ผูกไว้กับบัญชี Facebook, Google, หรือ VK เท่านั้น
 4. ผู้ร่วมรายการจะได้รับ Garnier Men x Free Fire Box เข้ากล่องจดหมายในเกม Free Fire หลังจากส่งรหัสหลังฉลากเรียบร้อยแล้ว
 5. ผู้ร่วมรายการสามารถส่งรหัสตัวเลขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
 6. ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการส่งรหัสซ้ำ หรือกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด การีนาขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมรายการส่งรหัสได้ภายในระยะเวลาที่ทางการีนากำหนด
 7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. ผู้ร่วมรายการได้รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 2. ผู้ร่วมรายการที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้
 3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
 4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 5. การีนาและการ์นิเย่ เมนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. คำตัดสินของการีนาและการ์นิเย่ เมนถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. การีนาขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
 8. ผู้เข้าร่วมรายการอนุญาตให้การีนานำภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้ร่วมรายการ ไปทำการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้
Advertisement