โปรโมชั่นเด็ด Top-Up รัตติกาลไร้ที่สิ้นสุด เติมเพชรรับไอเทมฟรี

Advertisement

Garena Free Fire จัดโปรโมชั่นเด็ด Top-Up รัตติกาลไร้ที่สิ้นสุด เพียงเติมเพชรครบตามที่เงื่อนไขกำหนด รับไอเทมภายในเกมฟี พิเศษ 3 วันเท่านั้น เติมก่อนได้เท่ก่อน ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 00.01 น.  ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • เติมครบ 99 เพชร รับ Wings of the Devil (เป็นเงิน 35 บาท)
  • เติมครบ 199 เพชร รับ The Devil’s Blessings (มูลค่า 70 บาท)
  • เติมครบ 499 เพชร รับ Shadow Wings Backpack (มูลค่า 175 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Advertisement