Garena Free Fire [กิจกรรมใหม่] ปาโป่งสงกรานต์ แจกเพชร x3

Advertisement

Garena Free Fire [กิจกรรมใหม่] ปาโป่งสงกรานต์ แจกเพชร x3 ปาลูกโป่งน้ำต้อนรับวันสงกรานต์ 💦 เติมเพชร 💎 เกินขั้นต่ำ รับโบนัสทันที * หมายเหตุ: ผู้เล่นจะไม่ได้รับโบนัส ถ้าผู้เล่นไม่ได้กดปาลูกโป่งก่อนการเติมเพชร 💎
วิธีการเล่นกิจกรรม
1. เข้าเว็บไซต์ซึ่งจะอยู่ในแถบกิจกรรมสงกรานต์
2. ปาโป่งถังเหลือง เพื่อเลือกจำนวนเพชรที่ต้องเติมขั้นต่ำ
3. ป่าโป่งถังเขียว เพื่อเลือกโบนัสเพชรที่จะได้รับ
4. เติมเพชรให้เกินขั้นต่ำที่กำหนด
5. กลับเข้าเว็บ > มากดรับโบนัส เพื่อยืนยัน
6. กดออกเกมและเข้าใหม่ รับโบนัสเพชรในกล่องจดหมาย
*** รับโบนัสได้สูงสุด 3 ครั้งเท่านั้น ***
สงกรานต์นี้ใครไม่ได้ไปไหน เข้าเกมฟีฟายมาสนุกกันเถอะ อย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และรักษา Social Distancing ด้วยนะ 💕
⏳ ระยเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 10 เมษายน 2564

Advertisement