AirPay โปรโมชั่นลูกค้าเก่า คืนเงิน 10 บาททุกการเติม สูงสุด 4 ครั้ง

Advertisement

AirPay จัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าเก่าเสียหน่อย รับเงินคืนไปเลย 10 บาท ในทุกๆ การเติมเงิน จำกัดสิทธิ์เพียง 4 ครั้ง เติมขั้นต่ำเพียง 1 บาทก็สามารถรับสิทธิ์เงินคืนได้ เพียงกรอกโค๊ด “APHAI40JA” ในแอปฯ AirPay สำหรับเติมเกมผ่าน AirPay บน Google Play เท่านั้น ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 ธ.ค. 2563 – 11 ธ.ค. 2563 จำนวนคูปอง 10,000 สิทธิ์ งวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าแอนดรอยด์เท่านั้น

ขั้นตอนการเติม:
1. สำหรับลูกค้าใหม่ดาวน์โหลดแอปฯ AirPay และยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์
2. ไปที่แอปฯ AirPay >> คลิกที่แถบ “คูปอง” ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ
3. คลิกที่ปุ่ม “คูปอง” >> กรอกโค้ด “APHAI40JA” ในแอปฯ AirPay ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินคืนรวม 40 บาท จำนวน 4 ใบ แต่ละใบคืนเงิน 10 บาท และในระบบจะโชว์เพียงคูปองใบแรกก่อน
4. เข้าเกม Free Fire >> ไปที่ร้านค้าเพชรในเกม
5. กดซื้อเพชรที่ราคาอย่างน้อย 1 บาทจำนวน 4 ครั้ง **กดเลือกจ่ายด้วย AirPay** [ลูกค้าจะได้เงินคืนครั้งละ 10 บาทอัตโนมัติในกระเป๋าโบนัส และ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคืนเงินได้ที่หน้าประวัติการทำรายการ]

รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมรายการ

 • กรอกโค้ด APHAI40JA ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 – 11 ธันวาคม 2563
 • เมื่อกรอกโค้ดนี้แล้ว จะได้รับคูปองเงินคืนรวม 40 บาท ทั้งสิ้นจำนวน 4 ใบ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • หลังจากกรอกโค้ดแล้ว เมื่อลูกค้าทำรายการที่ 1 ลูกค้าจะสามารถใช้คูปองเงินคืน 10 บาท ได้จำนวน 1 ใบ
  • หลังจากที่ใช้คูปอง 10 บาทใบที่ 1 ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินคืน 10 บาทใบที่ 2 และสามารถใช้ได้เมื่อทำรายการที่ 2
  • หลังจากที่ใช้คูปอง 10 บาทใบที่ 2 ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินคืน 10 บาทใบที่ 3 และสามารถใช้ได้เมื่อทำรายการที่ 3
  • หลังจากที่ใช้คูปอง 10 บาทใบที่ 3 ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินคืน 10 บาทใบที่ 4 และสามารถใช้ได้เมื่อทำรายการที่ 4
  • รวมทั้งสิ้น ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินคืนรวม 40 บาท 4 ใบ
 • คูปองทั้ง 4 ใบ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 – 11 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • คูปองทั้ง 4 ใบ สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อที่มียอดตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าแอนดรอยด์เท่านั้น
 • คูปองทั้ง 4 ใบนี้ไม่สามารถถอน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • คูปองทั้ง 4 ใบนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • คูปองทั้ง 4 ใบนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • คูปองทั้ง 4 ใบนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคูปองต่อหนึ่งธุรกรรมเท่านั้น
 • คูปองทั้ง 4 ใบนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันของขวัญต้อนรับได้
 • ของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทำตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับเงินคืน
 • ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
  • ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ ไม่จำกัดช่องทาง
  • กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
  • มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับของรางวัลใดๆ หรือเงินคืนภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับแลกรับของรางวัลอันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้องเป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกของรางวัลได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ AirPay Call Center โทร 02-118-9170
Advertisement