[est x Free Fire] เปิดฝาซ่า ล่าไอเทมซี้ด ส่งรหัสใต้ฝาเอส ล่าสกินสุดแรร์

Advertisement

[est x Free Fire] เปิดฝาซ่า ล่าไอเทมซี้ด ส่งรหัสใต้ฝาเอส ล่าสกินสุดแรร์ ส่งรหัส 2 ฝา มีสิทธิ์รับไอเทมสุดซี้ด กับสกินเอส ดาบตำนาน แบล็คคาตานะ และสกินเอส กำแพงฮายาโตะ ผู้พิทักษ์ ไปซ่าพร้อมปะทะ ชนะตั้งแต่เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://est.freefire.in.th/

ระยะเวลาการเข้าร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมรายการ
1. ผู้ร่วมรายการสามารถรับรหัสจากการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เอส โคล่า และ เอส เพลย์ รสชาติใดขนาดใดก็ได้ โดย 1 ผลิตภัณฑ์จะได้รับรหัส 1 รหัส
2. ส่งรหัสที่ได้รับ (จำนวน 10 หลัก) โดยการส่งรหัสเพื่อแลกรับของรางวัลดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งหมด 2 รหัส จึงจะได้รับไอเทม est Box จำนวน 1 ชิ้น ผ่านทาง เว็บไซต์ https://est.freefire.in.th/ โดยผู้ร่วมรายการจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของไอเทมใน est Box ดังนี้
– Katana (สกินเอสดาบตำนานแบล็คคาตานะ) มูลค่า 1000 บาท
– Ice Wall (สกินเอสกำแพงฮายาโตะผู้พิทักษ์) มูลค่า 167 บาท
– est Token 1 มูลค่า 167 บาท
– est Token 2 มูลค่า 167 บาท
– est Token 3 มูลค่า 166 บาท
– แผนที่เสบียง มูลค่า 2 บาท
– ตราล่าสังหาร มูลค่า 2 บาท
– กองไฟ มูลค่า 2 บาท
3. หากผู้เข้าร่วมรายการสามารถสะสมไอเทม est Token ได้ครบทั้ง 3 แบบ สามารถกดแลกรับไอเทม Ice Wall (สกินเอสกำแพงฮายาโตะผู้พิทักษ์) ได้ 1 ชิ้น โดยจะต้องทำการกดแลกของรางวัลภายในเกม Free Fire เท่านั้น
4. Garena ขอสงวนสิทธิ์ให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมรายการที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Free Fire ที่ผูกไว้กับบัญชี Facebook, Google, หรือ VK เท่านั้น
5. ผู้ร่วมรายการจะได้รับของรางวัลเป็น est Box โดยของรางวัลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าไปยังกล่องจดหมายภายในเกม Free Fire หลังจากส่งรหัสใต้ฝา หรือ รหัสใต้ห่วง เรียบร้อยแล้ว
6. ผู้ร่วมรายการสามารถส่งรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน โดย 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จะได้รับ 1 รหัส และส่งรหัสได้ 1 ครั้ง
7. ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการส่งรหัสซ้ำ หรือกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด (ห้ามเกิน 3 ครั้ง) Garena ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมรายการส่งรหัสได้ภายในระยะเวลาที่ทาง Garena กำหนด
8. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้ร่วมรายการได้รับทราบและยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
2. ผู้ร่วมรายการที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจากการเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้
3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
4. Garena และ est ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คำตัดสินของ Garena และ est ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. Garena ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
7. ผู้เข้าร่วมรายการอนุญาตให้ Garena นำภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้ร่วมรายการ ไปทำการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้

Advertisement