โปรโมชั่นพิเศษ BOOYAH! TOP-UP รับโบนัสพิเศษ 2 ต่อ

Advertisement

Garena Free Fire จัดโปรโมชั่นพิเศษ BOOYAH! TOP-UP รับโบนัสสุดพิเศษ 2 ต่อ ต่อแรก รับโบนัสเพชรสูงสุด 100% (จากการเติมเงินผ่าน Google Play เท่านั้น‼) และต่อที่ 2 รับไอซ์วอล Booyah Day x 1 เมื่อเติมครบ 99 เพชร(ไม่รวมโบนัส) คุ้มขนาดนี้ไม่ควรพลาด‼ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

Advertisement