Garena Free Fire กิจกรรม SPEEDRUSH รับสกินปืนฟรี

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมแจกไอเทมฟรี กับกิจกรรม Speed Rush กลับมาแล้วใครเร็วรับสกินปืนฟรีไปเลย วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเอาใจแฟนๆ ที่รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน เตรียมพบกับกิจกรรม SPEED RUSH

มูลค่าของรางวัลกิจกรรม
◾️ ลำดับที่ 1 ในแต่ละรอบ สกินปืน Gangster Rap M1887 ถาวร
◾️ ลำดับที่ 2 – 5 ในแต่ละรอบ กล่องสุ่มสกินปืน Gangster Rap M1887 10 กล่อง
◾️ ลำดับที่ 6 – 10 ในแต่ละรอบ กล่องสุ่มสกินปืน Gangster Rap M1887 5 กล่อง
◾️ ลำดับที่ 11 – 20 ในแต่ละรอบ ตั่ว Diamond Royal 3 ชิ้น
◾️ ลำดับที่ 21 – 48 ในแต่ละรอบ ตั่ว สุ่มโกล 3 ชิ้น

รายละเอียดกิจกรรม
1. ระหว่างพักเบรกการแข่งขันจะมีการเปิดให้ผู้ชมเข้าห้อง Custom Room ที่ทีมงานสร้างภายในเกม Free Fire ทั้งหมด 5 รอบ (รอบละ 1 ห้อง)
2. ทีมงานจะแจ้งหมายเลขห้องและรหัสผ่านทางการถ่ายทอดสด
3. ผู้เล่นที่เข้าห้องที่ทีมงานสร้างทันในแต่ละรอบจะได้รับไอเทม “ตามลำดับการเข้าห้อง” ที่ทีมงานกำหนดไว้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ ทุกกรณี
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Advertisement