Garena Free Fire กลับมาอีกครั้งแฟชั่น YINYANG

Advertisement

Garena Free Fire นำแฟชั่นสุดเท่ห์ที่ใครๆ หลายคนอยากได้ กลับมาอีกครั้งกับ YINYANG ชัยชนะจากสองขั้ว หนึ่งในแฟชั่นที่ผู้เล่นอยากให้นำกลับมากที่สุด จำกัดเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น ห้ามพลาเด็ดขาด สำหรับใครสายสะสม หรืออยากได้แฟชั่นชุดนี้เจอกันได้ที่ร้านค้าฟีฟายภายในเกม อย่าช้าเพราะของดีมีขายจำกัดเวลา ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
2. ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง Facebook page : Garena Free Fire
6. การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564

Advertisement