Garena Free Fire กิจกรรมภารกิจเส้นทางนักสู้ แจกไอเทมฟรี

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมใหม่ภารกิจเส้นทางนักสู้ หนทางของนักสู้นั้นช่างลำบากนัก เหล่าผู้รอดชีวิตใน Free Fire ทั้งหลาย ทำภารกิจรายวันสะสมโทเคนแลกรับรางวัลพิเศษ นักสู้ที่แท้จริง ภารกิจแค่นี้ สบาย  ทำภารกิจรายวันสะสมโทเคน ในวันที่ 2-7 พ.ย 2564 และเปิดคลังแสงแลกไอเทม โดยนำโทเคน ไปแลกกล่องของขวัญ แลกรับรางวัลเหล่านักสู้แดนตะวันตก ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03.59 น. ใครสายกิจกรรม และชื่นชอบของฟรีห้ามพลาด

Advertisement