Garena Free Fire เปิดขายลายเพ้นท์ Tale of Eclipse

Advertisement

Garena Free Fire เปิดพรีออเดอร์อีกครั้ง สำหรับใครพรีออเดอร์ไม่ทัน ไม่ต้องเสียใจ เราเอากลับมาขายให้แล้วในร้านค้า กับลายเพ้นท์หน้าสุดเท่ จาก Mesmerizing Nights ลาย Tale of Eclipse พร้อมท่องไปในห้วงอาหรับราตรี ขายเฉพาะไอเทม ไม่รวมของใน EP น้า ใครอยากได้ครอบครองเจอกันที่ร้านค้าภายในเกม ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น.

Advertisement