Free Fire กิจกรรมสายฟรี ญาญ่าเปิดตี้ Free Fire ชวนเพื่อนรับกล่องสมบัติ

Advertisement

Garena Free Fire จัดกิจกรรมเอาใจสาวกสายฟรี ญาญ่าเปิดตี้ Free Fire ชวนเพื่อนรับกล่องสมบัติ จัดไอเทมเต็มอิ่ม เพียงแค่เชิญเพื่อนๆ ให้ครบตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้ รับฟรีทันทีไอเทม ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03.59 น. สายฟรีห้ามพลาด

รายละเอียดกิจกรรม
ชวนเพื่อนครบ รับทันที
✨ ชวน 1 คน: Purple Cobra box x1 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x1
✨ ชวน 3 คน: Purple Cobra box x3 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x3
✨ ชวน 5 คน: Purple Cobra box x5 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x5
✨ ชวน 7 คน: Purple Cobra box x7 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x7
เพื่อนที่ถูกชวนรับเลย
🌟 Purple Cobra box x5 + ตั๋วไดมอนด์รอยัล x3

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement