Garena Free Fire 7 วันล็อคอิน เผด็จศึกคอบร้า รอบที่ 2 แจกฟรีไอเทม

Advertisement

Garena Free Fire เอาใจสายฟรีอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมสายฟรี 7 วันล็อคอิน เผด็จศึกคอบร้า รอบที่ 2 ชวนเพื่อนๆ ฟีฟาย มาร่วมกันล็อคอินและเล่นเกมให้ครบทุกวัน รับฟรีไอเทมสุดปัง ทำครบตามกำหนด ได้รับไอเทมสุดพิเศษไปครองแบบฟรีๆ ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00 น. ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 03.59 น.

รายละเอียดการแจกของรางวัล

  • ครบ 1 วัน รับ ตั๋วบุฟเฟ่ตราล่าสังหาร (7 วัน) x1
  • ครบ 3 วัน รับ ประตูแห่งคมเขี้ยว x3
  • ครบ 5 วัน รับ ชิ้นส่วนความทรงจำ x500
  • ครบ 7 วัน รับ คอบบร้า เกรฟ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม หรือภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Advertisement